Uzelf vergelijken met anderen?

Uzelf vergelijken

Nadat u gedurende één dag uw dagboekje invult krijgt u een overzichtstabel van uw tijdsbesteding en kan u kijken hoe uw tijdsbesteding zich verhoudt ten opzichte van andere mensen uit een gelijkaardige leeftijdsgroep, gezinssituatie of geslacht.

Om dit mogelijk te maken peilen we voor- en na het invullen van het dagboekje naar enkele persoonskenmerken maar ook naar een aantal tijdsgerelateerde omstandigheden (o.a. tijdsdruk, regelmaat, …).

Het dagboekje kan je na het registreren van een account invullen via de website, of met je smartphone/tablet door middel van de MOTUS-app.

MOTUS-loketfunctie

Op www.tijdsonderzoek.be krijgt u de mogelijkheid een uitgebreid overzicht te bekomen van de tijdsbesteding van de Vlaming tussen 18 en 75 jaar doorheen de drie bevraagde periodes. Aan de hand van de tabellen kan u de tijdsbesteding van de Vlaming per dag en per week en opgedeeld naar een aantal relevante achtergrondkenmerken ontdekken. U kan deze tabellen zelf samenstellen naar uw eigen noden.

Via de menu-knop Tabellen is het mogelijk om een eerste inzicht te verwerven in de tijdsbesteding van de Vlaming. Hiervoor is weinig of geen expertise nodig ('normale modus'). Bent u beter vertrouwd met tijdsbestedingsonderzoek dan kan u meer gedetailleerde informatie bekomen als u zich registreert op de website ('expert modus').

Indien u zich eerst wil inwerken in de materie kan via de menu-knoppen meer informatie over het MOTUS-onderzoek en over de website vinden. Hier vindt u naast een beknopte handleiding over de website ook meer informatie over de gebruikte bevragingsmethode, het dagboekje, de variabelen, enzomeer.