MOTUS in de pers

De MOTUS-studie bij 3.260 Vlamingen

Over een periode van een volledig jaar hebben in totaal 3.260 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar deelgenomen aan de MOTUS-studie en gedurende een volledige week hun dagelijkse tijdsbesteding bijgehouden in een online dagboekje.
In het dagboekje noteerden de respondenten al hun bezigheden (activiteiten) en ook informatie over de plaats van de activiteit, het vervoermiddel en de personen die aanwezig waren tijdens het uitvoeren van de activiteit.
Voor en na het dagboekje vulden de respondenten een vragenlijst in.

Op 10 juni 2015 werden de eerste resultaten gepresenteerd aan de media. Hoe de Vlaming zijn tijd besteed kan u te weten komen via verschillende kanalen:

Pers

Krant

Magazine

Radio

Nieuws

Middenveld

MOTUS-loket

Niet alle onderwerpen kunnen aan bod komen in de pers. Wie andere en/of meer specifieke informatie wenst over de tijdsbesteding van de Vlamingen kan surfen naar het MOTUS-loket: www.tijdsonderzoek.be.

Tabellen met tijdsbestedingsgegevens vormen de kern van deze website. Ze bieden een overzicht van de tijdsbesteding van de Vlamingen, opgedeeld naar een aantal relevante achtergrondkenmerken. U kan deze tabellen zelf samenstellen naar uw eigen wensen.

De website van de Onderzoeksgroep TOR

Op www.vub.ac.be/TOR vindt u informatie over onze onderzoeksgroep en haar projecten.

Via de link publicaties tijdsbestedingsgegevens kan u snel en eenvoudig een overzicht krijgen over de recente rapporten en artikels op basis van tijdsbestedingsgegevens.

Andere MOTUS-studies

  • Nationale Staking - VUB

  • Taakbelasting en taakinvulling ZAP-personeel - VUB

  • Studietijdbesteding studenten - VUB

  • Pre-match studie - KULEUVEN

  • Time&Space Project - University of Maryland

  • Faculty Time Use Project - University of Maryland

  • Time-use & Health - FWO

  • h:bits - Innoviris

Wenst u meer informatie?

Neem gerust contact op met Ignace Glorieux of Joeri Minnen.
Via telefoon: 02/614.81.49 of 0492/82.03.17
Via e-mail: motus@vub.ac.be (algemeen e-mailadres), Ignace.Glorieux@vub.ac.be of Joeri.Minnen@vub.ac.be.