Handleiding MOTUS-app

Het online dagboekje kunt u raadplegen en invullen via de MOTUS-webtool of via de MOTUS-app. U kunt ervoor kiezen om enkel de webtool of enkel de app te gebruiken. Beide systemen zijn echter op elkaar afgestemd en gesynchroniseerd, wat het mogelijk maakt om beide afwisselend te gebruiken. Wat hier volgt is de handleiding voor de MOTUS-app. De handleiding voor de MOTUS-webtool vindt u hier.

Het is belangrijk dat u op de MOTUS-website eerst de voorvragenlijst afrondt en vervolgens doorklikt naar het online dagboekje. Pas wanneer u dit heeft gedaan, zal u toegang krijgen tot het dagboekje op de MOTUS-app.


Heeft u liever een uitleg in woord en beeld? Klik hier voor een instructievideo.


Hoe te beginnen?

Om activiteiten te registreren via de MOTUS-app moet u deze eerst downloaden op uw smartphone en/of tablet. De MOTUS-app is beschikbaar in de App Store en Google Play. Geef 'MOTUS' in als zoekterm en zoek naar het groene MOTUS-logo. Voor meer informatie over het downloaden en installeren van deze app, klik hier. Wanneer de app geïnstalleerd is en deze voor de eerste maal wordt opgestart, zal u gevraagd worden om in te loggen. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik vervolgens op 'Aanmelden'.

Zorg ervoor dat u bij deze stap een internetverbinding heeft. Indien u nog offline bent, zal u dit merken aan de rode markering bovenaan het scherm.Hoe een activiteit registreren?

Het registreren van activiteiten via de MOTUS-app is zeer vergelijkbaar met het registreren van activiteiten via de MOTUS-webtool: u bepaalt begin- en eindtijd, geeft aan wat u deed, waar u was en met wie u heeft gesproken.
Om retrospectief te registreren gaat u via de tab 'Overzicht' naar uw tijdslijn en klikt u op 'Nieuw'. Met de MOTUS-app kunt u ook in real time activiteiten tracken terwijl u ze doet. De Time Tracker vindt u onder de tab 'Nu'. Ten slotte, kunt u met de MOTUS-app extra snel activiteiten selecteren via de favorietenlijst. U gaat naar uw favorietenlijst via de tab 'Favorieten'.


We overlopen hieronder stapsgewijs deze drie manieren om activiteiten te registreren.De basisstappen om retrospectief te registreren

1: Om een activiteit in te geven gaat u naar uw overzicht (onder de tab 'Overzicht') en klikt u op 'Nieuw'.

De app gidst u vervolgens door de volgende schermen: Wanneer?, Wat?, Waar? en Wie?. Telkens u een antwoord aanduidt, dient u op 'Selecteren' te klikken om naar het volgend scherm te gaan. Wanneer u bij het laatste scherm alles opslaat, wordt de activiteit toegevoegd aan uw overzicht.

2: Wanneer? Geef de begin- en eindtijd in van de activiteit.

U kunt de datum en het uur wijzigen zoals u wenst.

>>> Activiteiten korter dan 5 minuten hoeft u niet te registreren.

U selecteert eerst de hoofdactiviteit, indien u op hetzelfde moment nog iets deed kan u dat aanduiden als nevenactiviteit na het selecteren van de hoofdactiviteit.


3: Wat? Selecteer uw hoofd- én eventuele nevenactiviteit.

U selecteert eerst de hoofdactiviteit, indien u op hetzelfde moment nog iets deed kan u dat aanduiden als nevenactiviteit na het selecteren van de hoofdactiviteit. U kunt een overzicht van deze activiteiten bekijken in de activiteitenlijst.


4: Waar? Geef aan waar u was toen u de activiteit deed.

Is uw activiteit een verplaatsing? Duid dan aan met welk vervoermiddel u zich heeft verplaatst.5: Wie? Geef aan met wie u (eventueel) hebt gesproken tijdens de activiteit.


6: Vergeet uw activiteit niet op te slaan.

Wanneer u alle vragen hebt beantwoord, krijgt u een overzicht van uw antwoorden. Indien u geen aanpassingen meer wenst te maken, klik dan rechts onderaan op 'Opslaan'. Na het opslaan gaat u automatisch terug naar uw tijdslijn en verschijnt de activiteit onderaan in de tijdslijn.


De basisstappen voor Time Tracking

U kunt ook een activiteit registreren door deze te tracken op het moment dat u deze verricht. U vult hierbij de begintijd en de context (Wat?, Waar? en Wie?) in. De app houdt vervolgens door middel van een Time Tracker de duur van de activiteit bij. De Time Tracker stopt pas wanneer u aangeeft dat de activiteit voorbij is.

U kunt het Time Tracken op twee manieren starten:

1: Via de tab 'Nu'.
Dit is het 'Time-Tracking'-beginscherm. Wanneer u op 'Nieuw' klikt, begint de Time Tracker te lopen. U vult vervolgens de contextvragen (Wat?, Waar? en Wie?) in. Dit is analoog aan retrospectief registreren.

logo2: Via de tab 'Overzicht'
U kunt ook via uw tijdslijn het tracken starten. Klik eerst op 'Nieuw' en geef de begintijd in. In plaats van daarna een eindtijd in te geven, klikt u op 'Starten' om de Time Tracker te starten. U vult vervolgens de vragen (Wat?, Waar? en Wie?) in.

logoU kunt deze functie op twee manieren gebruiken. Bij het ‘start-stop'-principe start u de Time Tracker wanneer de activiteit begint en stopt u deze wanneer de activiteit eindigt. Bij het ‘change context’-principe kunt u tijdens het tracken van een activiteit de context aanpassen.
Telkens wanneer er iets verandert aan uw activiteit maakt u een keuze:

1: Time Tracking stoppen

Wanneer de activiteit eindigt, dan klikt u op 'stoppen'. De activiteit word automatisch opgeslagen en wordt toegevoegd aan uw tijdslijn.

2: Time Tracking aanpassen aan nieuwe context

De situatie kan zich voordoen dat terwijl u een activiteit aan het tracken bent, één of meerdere contextparameters (inclusief de hoofd- en nevenactiviteit) veranderen. Soms is het eenvoudiger om in dergelijke gevallen de Time Tracker niet te stoppen, maar enkel de nodige aanpassingen te maken. Dit kunt u doen door op 'Andere context' te klikken. De timer staat nu weer op nul, maar de context van de vorige activiteit is behouden. U kunt de context (Wat?, Waar? en Wie?) aanpassen zoals u zelf wenst. Elke keer dat u klikt op 'Andere context' eindigt de vorige activiteit en begint de volgende activiteit. De vorige activiteit wordt meteen opgeslagen en verschijnt in uw overzicht.
De basisstappen voor registreren met behulp van de favorietenlijst

Om de favorietenlijst te kunnen gebruiken moet u eerst activiteiten toevoegen aan uw favorietenlijst. Telkens u op het Wat?-scherm bent (de lijst met activiteiten), kunt u via de drie puntjes bovenaan rechts activiteiten toevoegen aan uw favorieten door een activiteit aan te duiden en vervolgens als 'favoriet' aan te vinken.

logo

Eens uw favorietenlijst is aangevuld met activiteiten, kunt u deze op een snelle manier selecteren. Ga via de menu-knop naar de tab 'Favorieten'. Hier selecteert u de gewenste activiteit en klikt u vervolgens op 'Gebruiken'. Nu is de gekozen activiteit geselecteerd als hoofdactiviteit. U moet verder nog aangeven wanneer, waar en met wie u hebt gesproken. Dit is analoog aan het hierboven beschreven retrospectief registreren.

logoHoe activiteiten bekijken en aanpassen?

'Overzicht' geeft een tijdslijn weer met al uw geregistreerde activiteiten. Telkens wanneer u een activiteit opslaat, verschijnt deze onderaan in het overzicht. Door in het overzicht te klikken op de geregistreerde activiteiten, kunt u deze nogmaals in detail bekijken. Indien nodig kunt u deze ook wijzigen of kunt u activiteiten weer verwijderen. Eens u hebt doorgeklikt op de activiteit, krijgt u een detailoverzicht van die activiteit. Elke parameter (begin- en eindtijd, hoofdactiviteit, nevenactiviteit, waar en met wie) kunt u aanpassen door er op te klikken. Eens aangepast, slaat u de activiteit weer op.

Het geheugensteuntje

Het kan zijn dat u uw activiteiten pas op een later moment registreert via de webtool of de app. Om te voorkomen dat u een activiteit vergeet of om u te helpen herinneren aan welke activiteiten u hebt gedaan, is het gemakkelijk om deze activiteiten tijdens de dag ergens te noteren. Hier vindt u een formulier dat u als notitie-pagina of geheugensteuntje kunt gebruiken.


Hoe in afwisseling met de MOTUS-webtool gebruiken?

Wanneer u bij het registreren van activiteiten afwisselt tussen apparaten is het essentieel dat deze gesynchroniseerd zijn. Synchroniseren doet u door regelmatig verbinding te maken met de MOTUS-server. Dit gebeurt automatisch wanneer men verbonden is met internet (WIFI of mobiele data). Voor de webtool is dit geen probleem want deze is altijd verbonden met de server. De MOTUS-app kan echter zowel online als offline worden gebruikt. Indien men een activiteit offline registreert via het ene apparaat en vervolgens verder wil werken met een ander apparaat, dan zal men ervoor moeten zorgen dat beiden een verbinding maken met internet. Zo blijven beide tijdslijnen identiek en is overlap uitgesloten.


Wanneer u online activiteiten registreert, worden uw data automatisch naar de server verzonden. Wanneer u offline activiteiten hebt geregistreerd, dan zal de app u er aan herinneren dat deze data nog niet getransfereerd zijn naar de server. Data kunt u transfereren door te klikken op de rode balk (op het moment dat u weer online bent).Wanneer u na het gebruik van de MOTUS-app uw tijdslijn wil wijzigen of bekijken via de MOTUS-webtool, dient u uw tijdslijn te updaten. Klik bovenaan de tijdslijn op 'Vernieuwen' om uw tijdslijn bij te werken. Nu bent u zeker dat uw tijdslijn up-to-date is.